Räddning, säkerhet och kris

Vara kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen.

Räddning, säkerhet och kris

Polisen

Vid icke akuta ärenden – ring 114 14
Polisens nationella telefonnummer underlättar för dig som vill få kontakt med Polisen. 114 14 är numret du ska ringa då du har ärenden till Polisen som inte är akuta.
Det kan röra sig om till exempel:

  • Anmälan av brott
  • Upplysningar om passfrågor, tillståndsfrågor, adresser och öppettider
  • Tips kring brott.

Vid larm — ring 112
112 är fortfarande nödnumret du ska ringa för akut hjälp och då det är fara för liv, egendom eller miljö. Nödnumret 112 är till för dig som behöver omedelbar hjälp av till exempel polis, räddningstjänst eller ambulans.

Vid kriser— ring 113 13
113 13 ska användas vid olyckor och kriser i samhället, till exempel större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor och jordskalv. Du kan ringa för att få information, men du kan också själv lämna information om en pågående händelse. Informationen som lämnas ut är avstämd med ansvarig aktör. Det är SOS Alarm som står bakom det numret och meningen är att det ska avlasta nödnumret 112. Läs mer om det numret 113 13

Gamla telefonnummer till Polisen fungerar
De lokala telefonnumren till Polisen fungerar fortfarande. När du ringer dem så kommer du att kopplas automatiskt till samma svarsfunktion som 114 14.

Om du befinner dig utomlands
Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.

Journummer Vara kommun

Jourhavande gata/park (träd- och gatuärenden): 073-280 72 64 (december-mars)
Jourhavande VA: 073-280 17 73

Räddningstjänsten

Tel växel: 0510-77 17 00
Tel vakthavande befäl: 0510-77 17 19
Tel vid nödsituation: 112

Skaraborgs sjukhus Falköping

Tel: 0515-870 00 (växel)

Skaraborgs sjukhus Lidköping

Tel: 0510-850 00 (växel)

Skaraborgs sjukhus Skövde

Tel: 0500-43 10 00 (växel)

Närhälsan Vara

Tel: 0512-78 60 32

Svenska kyrkan, Vara pastorat

Tel: 0512-79 72 80

POSOM

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tel: 0771-24 02 40

Krisinformation.se

Din Säkerhet

Länsstyrelsen Västra Götaland

Tel: 010-224 40 00

BRIS vuxentelefon – om barn och unga

Tel: 0771-50 50 50