Trädgårds- och fixartjänst

Trädgårds- och fixartjänst

Trädgårdstjänst

Arbetsmarknadsenheten började under 2006 att ge servicegruppen ett utökat arbetsområde som innefattar trädgårds- och fixartjänst mot pensionärer och funktionsnedsatta.

Servicegruppen utför arbete i möjligaste mån och utifrån hur resurserna ser ut. Servicegruppen förbehåller sig rätten att prioritera de personer som bedöms ha störst behov av trädgårdstjänstgen. Insatser under kvällar och helger kan ej erbjudas.

Fixartjänst

Fixartjänsten är till för att förebygga och minska fallolyckor i hemmet bland de äldre invånarna i kommunen (över 65 år och/eller har en funktionsnedsättning) Du kan få hjälp med vissa saker som, om de utförs på egen hand, kan leda till en olycka.
Fixartjänsten kan bland annat hjälpa till med att byta gardiner, glödlampor, halksäkra mattor, hämta saker från vind/källare m.m.