Gatuavstängning Torggatan, Storgatan och Tingshusgatan i Vara

Publicerat 19 januari 2018, 18:08

Mellan den 22:e och 26:e januari kommer julbelysningen att plockas ner i Vara tätort.

Detta innebär avstängningar på Torggatan, Storgatan och Tingshusgatan. Under tiden får fordon tidvis inte köra på sträckningen. Avstängningen kommer att ske kvartersvis och trafiken kommer att omledas via intilliggande gator.