Bredband

Bredband

Kommunen satsar på fiber Kommunen vill satsa på att bygga ut fiber för att: Behålla och utveckla en levande landsbygd…

Maskros

Energi, klimat och miljö

Maten vi äter, kläderna vi har på oss och prylarna vi köper, allt vi gör påverkar vår miljö. Läs mer…

E20

Utbyggnation av E20

Trafikverket har gett Sweco i uppdrag att upprätta två vägplaner; en för delen Ribbingsberg-Eling och en för delen Eling-Vara. Hela sträckan…

puff-felanmälan

Felanmälan och synpunkter

Felanmälan och synpunkter på teknisk infrastruktur Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt…

Gator och parker

Gator och parker

Gatu/Park-enheten ansvarar för anläggning samt drift och underhåll av gator, parker, grönområden, lekplatser och gatubelysning i kommunens 12 tätorter. Det…

Kommunikationer

Kommunikationer

Det är viktigt med goda kommunikationer, både för näringslivets utvecklingsmöjligheter och för att den enskilde kommuninvånaren ska kunna studera eller…

Parkering

Parkering

Det finns goda möjligheter att parkera i Vara kommun. I Vara tätort finns det parkeringsplatser på torget och vid stationshuset.…

snöskottning

Snöröjning och renhållning

Vara kommuns vägnät ska snöröjas, papperskorgar tömmas och gator sopas. Vi vill att kommunen ska vara ren och vacker. Tillsammans…

Väghallare-klicka

Vem ansvarar för vägen?

I den Nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för, finns det information om vem som ansvarar för vägar och gator…

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Ett bra vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla. Läs om enskilt och kommunalt vatten.