VaraNet AB

Verksamheten

Bolaget startades under 2012. VaraNet AB ska bygga, äga och förvalta ett stamnät uppbyggt kring tio anknytningspunkter. Byggnation sker i samarbete med ett antal fiberföreningar.

Fiberföreningar

Fiberföreningarna som deltar i projektet är Vedum Östra, Vedum Västra, Varaslätten, Sydvästra Vara, Rydalink och Kvänum & Öttum. Föreningarna har delats upp i områden och har döpts efter motsvarande område. Tillsammans kommer föreningarna och VaraNet bygga ett fibernät som täcker större delen av Vara kommuns landsbygd. Föreningarna jobbar tillsammans i en paraplyorganisation där de fattar beslut tillsammans och stora delar av deras arbete är ideellt. Då föreningarna jobbar ideellt kan ett fibernät byggas till väldigt förmånligt pris för föreningarnas medlemmar.

Vara kommun har bidragit med ett ränte- och amorteringsfritt lån på 5,6 mkr. Västra Götalandsregionen ska bidra med högst 5,6 mkr.

Kartor

Kartor över föreningarna förändras under arbetetsgång och för att få den senaste informationen kontakta föreningen eller VaraNets kontaktperson

Styrelsen

Carl-Uno Olsson (S), Ordförande
Herman Bynke (M), Vice ordförande
Rune Friden (C), Ledamot
Viktor Lindholm, Ledamot
Mikael Persson, Ledamot
Göran Persson (M), Revisor
Per-Olof Thörn (S), Revisor
Madelene Persson-Lilja (FP), Revisorersättare
Harry Stenmark (C), Revisorersättare
Fredrik Nelander (S), Ombud
Ingemar Gruvaeus (C), Ombudsersättare
Kenneth Andersson, Adjungerande ledamot