Felanmälan och synpunkter

puff-felanmälan

Felanmälan och synpunkter på teknisk infrastruktur

Här har du möjlighet att påverka vår kommun genom att du snabbt och enkelt kan rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö.

Du kan enkelt göra en felanmälan av t.ex. hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, lekplatser, fulla papperskorgar och mycket annat

Akuta fel som kan innebära skada på person eller egendom ring Kontorstid: tel. 0512-310 00 (växeln). När växeln är stängd: tel. 112 (SOS Alarm) eller 114 14 (Polis) eller 0510-77 17 00 (Räddningstjänst under kontorstid, samt 0510-77 17 19 till vakthavande befäl utanför kontorstid). Läs mer här.

Icke akuta fel – Använd vårt formulär eller vår App.

App – Ladda ner vår app ”Felanmälan Vara” och fyll i formuläret direkt i din telefon.

Vi har delat upp formuläret i följande verksamhetsområden:

Gata
Om din fråga avser gata/väg, gatubelysning, trafik eller vinterväghållning.

Parker, lekplatser, papperskorgar, offentliga toaletter
Om du upptäcker skador på parker, naturmark/skog, lekplatser, papperskorgar, badplatser eller offentliga toaletter.

Vatten och avlopp
Problem med vatten- och avloppsledningar utomhus (gäller endast kommunens ledningar). Observera att skador på vatten- och avloppsledningar i fastigheter ska anmälas till din fastighetsägare eller rörledningsinstallatör.

Övrigt
Om du har övriga fel eller synpunkter som avser Tekniska förvaltningens verksamheter.