Trivselregler

Trivselregler på Vara Badhus

Kom till Vara Badhus

För allas säkerhet:

 • Allt bad och utnyttjande av anläggningen sker på egen risk.
 • Följ alltid anvisningar och regler.
 • Målsman/förälder ansvarar för sina barns säkerhet – lämna aldrig barnen utan uppsikt.
 • För att få vistas/bada ensam utan medföljande vuxen ska man vara 12 år och simkunnig (200m på djupt vatten).
 • Livräddningsutbildad personal finns alltid i anläggningen.
 • Här badbevakar vi varandra – kontakta alltid personalen vid tillbud!

Allmänt:

 • Samtliga besökare över 3 år skall erlägga entréavgift.
 • Det är inte tillåtet att fotografera i anläggningen utan tillstånd.
 • Rökning, medhavd alkohol och droger är inte tillåtna i anläggningen.
 • Vi ansvarar inte för värdesaker samt personliga tillhörigheter.
 • Visa hänsyn och respektera andra badgäster, personal och regler.
 • 18 års gräns i relaxavdelningen, med undantag för barntillåtna dagar.

Hygien:

 • Duscha utan badkläder och tvätta dig ordentligt, även håret, innan du badar, bubblar eller bastar.
 • Badning sker endast i badkläder utan underkläder.
 • Barn som använder blöja skall använda badblöja under badkläderna.

Personalen ansvarar för att upprätthålla en säker anläggning och har därmed rätten att avvisa kunder som inte följer våra regler och anvisningar. Om en kund efter tillsägelse fortsätter med ett beteende som Vara Badhus bedömer är olämpligt äger Vara Badhus rätten att under en period stänga av kunden utan återbetalning.

For your safety and comfort

 • Swim at your own risk
 • The guardian is responsible for their child’s safety.
 • Children who can’t swim and children under the age of 12 years must be accompanied by a swimming adult in the water.
 • Children two years or younger must wear a water resistant diaper.
 • You are not allowed to bring alcohol into the facility.
 • You are responsible for your objects of value and personal belongings.
 • Always shower without swimwear before using the pool or sauna.
 • Bathing is only allowed in swimwear.
 • No photos allowed without permission.
 • Take consideration and respect other guests, staff and rules.