Föreningar

I Vara kommun finns ett aktivt föreningsliv som spänner över en bredd av olika områden. Här finns något för alla intressen!

Barn spelar fotboll

Stöd till föreningar och arrangemang

Kultur Vara handlägger ekonomiskt stöd till föreningslivet. Hos oss kan föreningar även söka stöd till arrangemang och utveckling. Sök stöd till din förening.

Det finns möjlighet för föreningar som vill anordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år att söka om stöd för detta. Läs mer här!

Föreningsträffar

Två gånger per år ordnar Kultur Vara träffar med olika teman för föreningslivet. Alla föreningar är välkomna!
Nästa träff är onsdagen den 21 november kl 18-20.30, Jungs bygdegård. Läs inbjudan här!

Föreningsregister

Engagera dig och hitta din grej! Kontaktuppgifter till föreningar hittar du här.

Arrangörslyftet

Under hösten 2016 genomförde Kultur i Väst projektet Arrangörslyftet i Vara kommun. För att får en bild av lokala arrangörers förutsättningar, hinder och möjligheter gjordes en genomlysning av arrangörsläget. Här finns rapporten.

Unga arrangörer

Är du 13-26 år, bosatt i Vara kommun och vill ordna ett offentligt arrangemang för andra unga? Sök Vara Snabb!

Studieförbund

Vara kommun ger stöd till studieförbundens verksamhet: Studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Studieförbunden är viktiga samarbetspartners för föreningslivet, både inom fortbildning och arrangemang. Har din förening en idé? Kontakta studieförbunden