Fritidsklubben

Torsbo Fritidsklubb erbjuder alla barn, från och med årskurs 4, barnomsorg efter skoldagens slut. Fritidsklubben har funnits i nuvarande form sedan 1992.

Idag har vi fullbelagt med 25 barn inskrivna, men det går bra att ställa sig på kö.

Barnen kommer till Fritidsklubben efter skolan och blir då serverade ett mellanmål. Därefter erbjuder vi barnen många aktiviteter som t.ex. bakning,sportaktiviteter, filmvisning, musikstudio (vid speciella tillfällen), biljard, pingis och pyssel m.m.

Givetvis finns många sällskapsspel och tidningar. Vi kan också hjälpa till med läxläsning. Under loven och studiedagarna erbjuder vi heldagsomsorg. Dessa dagar serveras också frukost och lunch. Under vissa av dessa dagar försöker vi komma ifrån klubben och få lite miljöombyte. Det kan bli både längre och kortare utflykter.

Om du är intresserad – ring oss på Torsbo Fritidsgård på tel. 0512-311 18

Anmäl tider

Dagtider

Anmälan av speciella tider på Torsbo Fritidsklubb

Dagtider

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!

Sjuk-/frånvaroanmälan

Sjuk-/frånvaroanmälan

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!

Anmäl veckotider

Anmäl veckotider

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!

Här kan ni anmäla tider veckovis. Fyll i ankomst och hemgång. Skriv "L" eller lämna tomt om ni önskar ledigt.

OBS!
Har ni olika tider olika veckor, skicka in en per vecka och märk med veckonummer.

Fyll i ankomst och hemgång.

Fyll i ankomst och hemgång.

Fyll i ankomst och hemgång.

Fyll i ankomst och hemgång.

Fyll i ankomst och hemgång.

Anmälan av speciella tider på Torsbo Fritidsklubb

Dagtider

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!