Priser och stipendier

Stipendier och priser

Kulturstipendier

Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet. Kulturstipendierna delas ut till personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen.
- Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom idrott eller friluftsliv.
- Ett kulturstipendium delas ut till person som är aktiv inom konstarterna.

Ansök eller nominera senast 31 mars. Här finns ansökningsblankett.

Kulturpris

Kulturpriset delas ut efter nominering som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och friluftsliv). Kulturpriset delas ut till person/personer som är bosatta i Vara kommun eller som har påtaglig anknytning till kommunen. Pristagare utses av bildningsnämnden i samråd med Sparbanken Skaraborg.

Nominera senast den 31 mars. Det finns ingen särskild blankett för detta. Skicka ditt förslag med motivering, märkt Kulturpriset till
Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara
alternativt till e-post: kulturvara@vara.se

Årets nytänkare

Årets nytänkare delas efter nominering och juryförfarande ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.
Nominera senast den 31 mars. Det finns ingen särskild blankett för detta. Skicka ditt förslag med motivering, märkt Årets Nytänkare till
Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara
alternativt till e-post: kulturvara@vara.se

Kulturstipendier, kulturpris och utmärkelsen Årets nytänkare delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

2017 års stipendiater och pristagare

Kulturstipendium inriktning idrott/friluftsliv: Rasmus Gustafsson & Vilmer Enström
Kulturstipendium inriktning konstarterna: Tina Eriksson
Kulturpris: Christer El-Mochantaf
Årets Nytänkare: Laskegårdsföreningen Vedum

Bilaga ”Kulturstipendier och Kulturpris i Vara kommun”

Tidigare stipendiater och pristagare

Fritidsstipendiater/Kulturstipendiater inriktning idrott/friluftsliv 1990-2017
Kulturstipendiater inriktning konstnärskap 1980-2017
Kulturpriser 1991-2017