Vara Snabb

Vara Snabb

Ung, kreativ och vill genomföra ett kulturprojekt?

Du kan söka pengar för kulturprojekt av engångskaraktär, som t ex filmvisning,  skateboardtävling, konsert eller något helt annat som du vill genomföra. Projektet ska rikta sig till andra unga och vara offentligt. Du måste bo i Vara kommun och vara mellan 13 och 26 år.

Ansökan kan du göra via det här formuläret.
Obs! Under v 28 & 29 har vi tyvärr inte möjlighet att handlägga aktivitetsstöd Vara Snabb.
Eller har du en idé du vill diskutera innan du söker? Hör av dig till oss! Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Fullständiga riktlinjer för Vara Snabb hittar du här.