Vara Snabb

Vara Snabb

Ung, kreativ och vill genomföra ett kulturprojekt?

Du kan söka pengar för kulturprojekt av engångskaraktär, som t ex filmvisning,  skateboardtävling, konsert eller något helt annat som du vill genomföra. Projektet ska rikta sig till andra unga och vara offentligt. Du måste bo i Vara kommun och vara mellan 13 och 26 år.

Ansökan kan du göra via det här formuläret.

Eller har du en idé du vill diskutera innan du söker? Hör av dig till oss! Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Fullständiga riktlinjer för Vara Snabb hittar du här.