Tätortsvandringar i full gång

Publicerat 10 maj, 2017

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring kan den som vill följa med på en gångtur i våra orter och komma med förslag på förbättringar och nya goda idéer för åtgärder på den kommunala marken.

Tråvad, Larv och Vedum besöktes den 5 maj. Idag den 10 maj var det Helås, Arentorp, Tumleberg, Emtunga och Vara som stod på tur.

Nästa vecka den 15 maj vandrar vi vidare till Håkantorp, Levene, Jung, Öttum och Kvänum.
Om du inte kan delta under själva vandringen kan du ändå göra din röst hörd. Skicka in dina förslag via Bättre Vara.

Under tätortsvandringen deltar politiker, tjänstemän och polisen.

Polisens deltagande
Polisens deltagande under vandringarna är viktiga då de som bor på orterna är de som har störst kännedom om problemområden. Dessa erfarenheter och synpunkter är viktiga att ta tillvara.

Ett problemområde som ständigt återkommer i rapporteringen är skadegörelser på skolor och då främst mot Allé- och Parkskolorna i Vara. Området är inte helt lätt att övervaka därför vädjar både kommunen och polisen till allmänheten. Under senaste året har kommunen tvingats lägga mycket pengar på reparationer och sanering. Detta är kostnader som måste tas ur kommunens kassa och det kan bli omprioriteringar som försämrar andra verksamheter. För att komma tillrätta med problemet vill vi, både polis och kommun, ha hjälp från er i det förebyggande arbetet.
Tips om brott och andra iakttagelser går att lämna anonymt till polisen via polisens hemsida: www.polisen.se. På hemsidan finns även möjlighet att göra vissa polisanmälningar. Det går även att ringa 114 14 och lämna tips personligen.

Polis och kommun vädjar till alla, och framför allt de närboende vid skolorna, att höra av sig med tips och upplysningar. Genom att tipsa, visa sig och genom att uppmärksamma eventuella gärningsmän på att de är observerade finns en möjlighet att förhindra skadegörelse och andra brott.