Har du sett jättelokor?

Publicerat 20 juli, 2017

Jättelokan som också kallas för jättebjörnloka, har sitt ursprung i sydöstra Europa kring Kaukasus. Sedan omkring 150 år tillbaka finns den i Sverige. Växtsaften hos jättelokan innehåller ämnen som kallas furokumariner. Dessa irriterar huden, speciellt om den utsätts för solljus. Resultatet blir brännskadeliknande symptom med rodnad och blåsor. För att få en bra bild av jättelokans spridning i Vara kommun behövs din hjälp. Anmäl därför gärna var det finns jätteloka via formuläret för felanmälan.