Billigare renhållningstaxa

Publicerat 18 oktober, 2017

Vara kommun har sänker renhållningstaxan i kommunen. Det innebär att du betalar mindre för att dina sopkärl hämtas.

Som exempel betalar du från den 1 oktober 1360 kronor för hämtning av ett 190 liters kärl. Det är en sänkning med 257 kr på ett helår.

Anledningen till sänkningen är att avgiften ska motsvara kostnaderna. Kommunens kostnader för avfallshantering sjönk vid upphandling av hämtning av hushållsavfall och återvinningscentral år 2016.

I den antagna författningen hittar du ytterligare uppgifter om hur sänkningen berör dig: Renhållningsavgifter i Vara kommun