Tyck till om kommunens avfallsplan

Publicerat 17 oktober, 2017

Nu har du chansen att tycka till om Vara kommuns avfallsplan.

Syftet med planen är att ange vilka mål och strategier kommunen ska ha för att minska avfallets mängd och farlighet samt bidra till ökad återvinning. Här är din åsikt viktig för oss.

Klicka här för att läsa planen: Avfallsplan Vara kommun 2018-2028

Hur gör jag för att lämna min synpunkt?

Den som har synpunkter på avfallsplanen ska inkomma skriftligen senast den 19 november 2017. Detta görs på ett av tre sätt:
• Lämna brev på kommunhuset, Stora Torget 8 i Vara
• Skriva till adressen Vara kommun, Stora Torget 8, 534 81 Vara
• Skicka e-post till tekniska@vara.se

Vad händer med min synpunkt?

Alla synpunkter kommer att presenteras för politikerna i kommunstyrelsen. Det är också kommunstyrelsen som beslutar om eventuella ändringar i planen. Det slutgiltiga förslaget kommet att antas av kommunfullmäktige.

Varför behövs en avfallsplan?

Sveriges kommuner har enligt miljöbalken ansvar för insamling och omhändertagande av allt hushållsavfall. Kommunerna är skyldiga att ha en renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. I avfallsplanen ska kommunen ange hur mängden avfall och dess farlighet ska minska. Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunernas ansvarsområde, men detta avfall omfattas ändå av avfallsplanen.