Avfallsplanen – samråd avslutat

Publicerat 29 november, 2017

Kommunens avfallsplan har varit ute på samråd. Nu har alla inkomna synpunkter sammanfattats och du kan ta del av dem här: Samrådsredogörelse gällande avfallsplan 2017

Härnäst kommer avfallsplanen att behandlas politiskt innan den slutligen antas i kommunfullmäktige.

Varför behövs en avfallsplan?

Sveriges kommuner har enligt miljöbalken ansvar för insamling och omhändertagande av allt hushållsavfall. Kommunerna är skyldiga att ha en renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. I avfallsplanen ska kommunen ange hur mängden avfall och dess farlighet ska minska. Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunernas ansvarsområde, men detta avfall omfattas ändå av avfallsplanen.