Dags att söka föreningsstöd!

Publicerat 22 januari, 2018

Nu har det blivit dags att ansöka om föreningsstöd!
Här kan du läsa mer om vad som finns att söka.

Stöd till utveckling
– Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet, ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet.
Ansök senast den 1 februari.

Aktivitetsstöd barn och unga
– Stöd till föreningars verksamhet för barn och unga, barns och ungas delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.
Ansök senast den 25 februari.

Aktivitetsstöd samlingslokaler
– Stöd till föreningar som äger samlingslokaler.
Ansök senast senast den 31 mars.

Bygdepeng
– Stöd för att stimulera lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningar till verksamhet för en ökad trivsel i bygden/på orten.
Ansök senast den 31 mars.

Aktivitetsstöd arrangemang
– Stöd till ett mångsidigt kulturutbud för kommunens invånare och besökare.
Löpande ansökningar.

Ansökan skickas till Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara eller via våra e-tjänster. E-tjänsterna samt mer information hittar du här:  Stöd till föreningslivet