ReturMera

Publicerat 13 februari, 2018

 

Från och med vecka 8 återgår ReturMera-tjänsten till hämtning en gång per månad. Ragn-Sells skickar ut hämtningsschema till de som har tjänsten.

Nu påbörjas även taggning av sopkärl där samtliga kärl ska förses med en tagg. Det är ett datachip som kommer möjliggöra en digital registrering av när tömning sker av ditt kärl. Även utebliven tömning registreras av chauffören. Detta gör att Ragn-Sells kundtjänst kommer att ha information tillgänglig om tömningen vid eventuella frågor.

Läs mer här