Vara kommun växer!

Publicerat 23 februari, 2018

Vara kommun växer och vid årsskiftet bodde det 15 942 invånare i kommunen enligt den senaste befolkningsstatistiken från SCB som kom i veckan. Bland de sex kommunerna i västra Skaraborg står Vara kommun för den procentuellt sett största ökningen.

Vara kommuns befolkning ökade med 154 personer under 2017, vilket innebär att det vid årsskiftet var 15 942 boendes i kommunen. Det föddes 179 nya kommuninvånare och det dog 176 personer, vilket ger ett litet men ändå ett positivt födelsenetto.
Det var 908 personer som flyttade in i kommunen och 760 personer som flyttade ut, vilket även gav ett positivt flyttnetto.

-Jätteroligt att vi snart är uppe i 16 000 invånare och att allt fler upptäcker fördelarna med att bo i vår kommun säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.

Men ökningen är inte unik enbart för Vara. I 226 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen 2017 och totalt växte antalet invånare i landet med 125 089 personer. Det innebär att vi årsskiftet var Sveriges befolkning 10 120 242 till antalet. Folkökningen beror både på ett födelseöverskott och att fler invandrat till Sverige än utvandrat. Bland kommunerna i Skaraborg ökade Lidköping sitt invånarantal med 271, Grästorp 29, Essunga 27 medan Skara och Götene tappademed 136 respektive 33 invånare.

Mer information om befolkningsutvecklingen i landet hittar du på http://www.statistikdatabasen.scb.se