Idag samlas Skaraborgs skolledare i Vara

Publicerat 4 april, 2018

Idag samlas alla förskolechefer, rektorer, utvecklingsledare med flera  i Vara konserthus för att få fördjupad kunskap om digitalisering i skolan. Skaraborgs skol- och utbildningschefer arrangerar tillsammans denna viktiga dag för Skaraborgs framtid.

Skolledarkonferensen ger alla skolledare tillfälle att mötas och skapa nätverk för utbyte av tankar och erfarenheter samtidigt som de får aktuell kompetensutveckling inom olika områden. I år likt förra året är fokuset digitalisering.

Den 1 januari 2015 trädde måldokument Utbildning Skaraborg i kraft. Alla Skaraborgs 15 kommuner har ställt sig bakom detta dokument som i sin intention innefattar skolutveckling i alla utbildningsväsendets skolformer såsom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildningar och yrkeshögskola med kommunal huvudman.

Måldokumentet har tre mål att sträva mot:
>1) Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning
>2) Höjd utbildningsnivå
>3) Ökad kvalitet

Övergripande syfte med Utbildning Skaraborg är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera och leva i. I alla beslut sätts elevens bästa i fokus. Utbildningarna ska hålla god kvalitet, vara resursoptimerade och grundas på valfrihet och arbetsmarknadens behov.Under skolledarkonferensen är fokus hur digitalisering kan vara ett medel för att nå dessa mål.

För mer information om Skolledardagen kontaktaHillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund
tfn 0730-51 61 41, hillevi.larsson@skaraborg.se