Nya tomter planeras i Vara

Publicerat 18 maj, 2018

Nya tomter är på gång i Vara tätort. En detaljplan för fastigheten Lassagården är just nu ute på samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler och varierade bostäder i Vara tätort. Planområdets centrala läge i Vara tätort ger stort potential till blandade bostadsformer i närhet till centrum, utbildning och kommunal service.

Inom planområdet finns det möjlighet för ca 100-200 radhus/lägenheter i flerbostadshus, 27 småhustomter varav 5 av småhustomterna kan möjliggöras att bli 8-12 enheter i rad/parhus- form.

Illustrationsskiss

Vad tycker du?

Planförslaget finns utsänt för samråd under tiden: 07 maj – 4 juni 2018. Du kan läsa om planen här: Pågående planer

Den som har synpunkter på detaljplanen ska senast den 4 juni 2018 skicka dessa skriftligen till:
Vara kommun, Miljö och Bygg 534 81 VARA eller miljo.bygg@vara.se

Onsdagen den 23 maj, finns det möjlighet att under ”samråd på språng” gå med tjänstemän från kommunen på plats i planområdet. Detta samråd utgår från entrén till Sparbankshallen i Vara klockan 16:15 och fortsätter till planområdet vid Lassagården. Det går bra att föranmäla sitt intresse till sandra.bood@vara.se, eller 0512-31 891.

Alla intresserade är välkomna!