Delårsrapport 2018 och budget 2019

Publicerat 13 juni, 2018

Kommunfullmäktige sammanträdde den 11 juni där bland annat delårsrapporten för april 2018 och budgeten för 2019 behandlades.

Delårsrapporten april 2018
Kommunens prognos för 2018 uppgår till 9 miljoner kronor. Prognosen för investeringar för helåret uppgår till 214 miljoner kronor.

Budget 2019, plan 2020-2022
Ramarna för nämnderna fastställdes och uppgår till 924 miljoner kronor för 2019.

I beslutet ingår till socialnämnden:
2,0 miljoner kronor organisationsförstärkning
8,0 miljoner kronor ytterligare till verksamheten
0,5 miljoner kronor för start av familjecentral

I beslutet ingår till bildningsnämnden:
2,0 miljoner kronor organisationsförstärkning
0,5 miljoner kronor för start av familjecentral

I beslutet ingår till tekniska utskottet:
0,5 miljoner kronor flyttas från investering till drift för tätortsvandring

I beslutet ingår till kommunstyrelsen:
-4,0 miljoner kronor i digitaliseringskrav (besparing)
Äskande om 1 miljon kronor till Destination Vara AB avslogs och får hanteras inom kommunstyrelsen.

Resultatet för kommunen uppgår till 6,2 miljoner kronor för budget 2019.

Den totala investeringsramen för 2019 uppgår till 118 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om kommunens ekonomi.