Foder till djuren

Publicerat 16 juli, 2018

Det varma och torra vädret har gjort att gräset och betena slutat växa. Kommunen har därför beslutat att de lantbrukare som är verksamma i Vara kommun, och har djur, får klippa en del av kommunens grönytor och använda gräset som foder.

För att gräset ska räcka till så många som möjligt får man bara boka sig på en yta. Ingen betalning utgår för klippningen, däremot får gräset behållas. Gräset ska enbart användas som foder till de egna djuren och får inte säljas.

Kommunen avskriver sig ansvaret för vilka växtligheter det finns på tomterna.

Ytor som erbjuds:
Parkenheten har gjort en översyn över de kommunägda marker som kan upplåtas. Dessa har redan hunnit klippas en gång under säsongen men kommer att kunna upplåtas till lantbrukare för att klippas senare under sommaren.

Är du intresserad av en gräsyta kontakta parkenheten på telefon: 0512-317 48 eller receptionen på telefon 0512-310 00. Du kan även mejla till vara.kommun@vara.se

Övriga tips om grönytor och foder
Länktips till dig som vill tipsa brett i kommunen om var det finns slaget hö eller betesmarker:
https://www.hittafoder.se/
https://www.facebook.com/groups/236878470426493/about/
http://proteintipset.se/