Samverkan angående bränderna i och kring Vedum

Publicerat 24 juli, 2018

Med början natten mellan torsdag och fredag i förra veckan har orterna Vedum och Larv drabbats av flera bränder som misstänks vara anlagda. Vara kommun samverkar med räddningstjänsten och polisen för att undvika fler bränder.

Räddningstjänsten har under helgen gjort återupprepade insatser med att släcka mindre bränder i området. Räddningstjänsten har sedan i fredags haft personal och bilar på plats för att kunna agera fortare vilket fortsättningsvis kommer ske vid behov.

Polisen har under helgen funnits på plats med personal och bilar som patrullerat i området. Arbetet är prioriterat för hela Polisområde Skaraborg med stöd av Polisregion Väst. Parallellt med närvaro i området pågår brottsutredning med olika former av utredningsåtgärder med syfte att gripa gärningspersonen/personerna och förhindra nya bränder.

Tips till polisen
Ett stort antal tips har inkommit till polisen och polisen uppmanar alla som sett och hört något att höra av sig på telefon 114 14 eller tipsa via polisen.se. Uppge alltid kontaktuppgifter så polisen har möjlighet att ta kontakt vid behov för kompletterande uppgifter. Polisen vill även poängtera att inte utgå ifrån att polisen fått samma information som de uppgifter som cirkulerar i sociala medier.

Vara kommun har även vidtagit åtgärder vad gäller kommunens egna fastigheter och i helgen anlitat ett vaktbolag som patrullerat kring de kommunala anläggningarna och områdena runt omkring. Denna bevakning kommer fortsätta tills vidare.

– Vi planerar tillsammans med polisen och räddningstjänsten det fortsatta arbetet för att få ett effektivt resursutnyttjande och maximera effekten av insatserna. Vårt gemensamma mål är att förhindra fler bränder i området säger kommundirektör Anna Cederqvist.

Från kommunen, räddningstjänstens och polisens sida vill vi visa vårt deltagande till medborgare och näringsidkare som blivit drabbade på olika sätt. Vi kommer gemensamt att kraftsamla för att det inte ska inträffa igen.