Ombyggnation av Nästegårdsskolans kök

Publicerat 16 augusti, 2018

Under hösten 2018 och våren 2019 kommer köket på Nästegårdsskolan byggas om. Arbetet omfattar inte matsalen, gymnastiksalen eller badet. Arbetet genomförs av Sahlins Bygg under ledning av Kaj Svensson. Ifrån kommunen finns med Ingemar Johansson, fastighetsingenjör.

Arbetet påbörjas under vecka 36 då köket stängs och beräknas vara klart senast vecka 16. Omfattande rivningsarbete planeras tillsammans med verksamheten för att inte störa mer än nödvändigt.

Lunch från Alléskolan och Tornumsgården
Under den här perioden kommer lunchen att tillagas på Alléskolan med uppbackning av Tornumsgårdens kök. Maten transporteras sedan till Nästegårdsskolan där eleverna äter som vanligt i skolmatsalen under ordinarie lunchtid.Förändringar i matsedeln uppdateras i skolmatsappen.

Parkering vid Swegonhallen
Det kommer att vara avspärrat runt arbetsområdet, vilket medför att parkeringsytorna längs med Skolgatan minskar. Personal och besökare hänvisas till parkeringen vid Swegonhallen under den här perioden. Även trafiksituationen påverkas då transporterna till och från skolan ökar under den här tiden.

Information kommer fortlöpande att läggas ut på Nästegårdsskolans sida på vara.se.

Per Lundh, rektor
Ann-Kristin Torstensson, Kostchef
Kaj Svensson, Byggledare Sahlins Bygg
Ingemar Johansson, Fastighetsingenjör Vara kommun