Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Publicerat 14 september, 2018

Vara kommun har undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som är en kraftsamling driven av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Syftet med mobiliseringen är att öka möjligheten att uppnå det regionala klimatmålet som är ett av de mest ambitiösa i Sverige och innebär att regionen till 2030 ska vara fossiloberoende. Detta vill Vara Kommun arbeta för och har därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet genom att underteckna ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Vara kommun kommer bidra genom att lokalt arbeta med Sektorsprogram Miljö, antaget i kommunfullmäktige i juni 2015. Två av de nationella miljökvalitetsmålen utgör utgångspunkten i programmet, Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. Vara kommun arbetar bland annat med kemikaliesmarta förskolor och för att organisationens fordonspark ska bli fossiloberoende.

Eftersom klimatförändringarna berör hela samhället kan även företag, branschorganisationer och föreningar underteckna. Gör Vara kommun till en mer klimatsmart plats och bidra till att det regionala klimatmålet uppnås genom att underteckna ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” med din organisation.