Medborgarenkät för minskad brottslighet och ökad trygghet

Publicerat 26 september, 2018

För att hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i kommunen har Polisen i samarbete med Vara kommun tagit fram en medborgarenkät som invånarna ges möjlighet att svara på. – Det är viktigt att vi får reda på invånarnas erfarenheter och upplevelser av otrygghet i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker, säger Torbjörn Walthersson, kommunpolis i Vara, Grästorp och Essunga.

Bakgrunden till kommunen och Polisens samarbete med en medborgarenkät är de dialogmöten som tidigare år anordnats i Vara i samband med exv. marknad, tätortsvandringar eller andra sammankomster där medborgare mellan 16-90 år har lämnat synpunkter och uttryckt sin oro över hur de upplevt tryggheten i sin kommun.
– När vi fått in svar från enkäten kommer vi att utvärdera för att få en bättre överblick och kunna sätta in anpassade insatser från både polis och kommun för att kommuninvånarna ska känna sig tryggare. Att både polis och kommun håller sin del i det framtagna medborgarlöftet är vår absoluta målsättning säger Torbjörn Waltersson, kommunpolis i lokalpolisområde Västra Skaraborg.

Här svarar du på medborgarenkäten fram till och med den 1 november.