Tillsammans utvecklar vi Vara

Publicerat 11 september, 2018

 

Inom en snar framtid kommer Vara kommun att behöva genomföra omfattande vatten- och avloppsarbeten längs de centrala delarna av Vara tätort. Bland annat omfattas Torggatan/Storgatan samt Drottninggatan. I samband med detta har kommunen bjudit in ett antal direkt berörda intressenter till en workshop för att tidigt i planeringsprocessen, till och med innan den börjat, tänka visionärt och gemensamt kring plats- och centrumutveckling.

Inför workshopen öppnar vi upp för alla som önskar att komma med synpunkter som vi kan ha med oss in i planeringen. Utgångspunkten för workshopen kommer att vara långsiktighet och jämlikhet. Exempel på input skulle kunna vara:

• Vad uppskattar du med Torggatan/Storgatan samt Drottninggatan idag?
• Efterfrågar du mer bilfria områden längs just dessa stråk eller är det bra som det är?
• Är fördelningen mellan bostäder, butiker och uteserveringar till belåtenhet eller finns andra önskemål?
• Hur är det att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel eller på annat sätt?
• Hur ser förutsättningarna ut för barnen som ska ta sig till skolan eller till andra aktiviteter, kan de ta sig fram tryggt och säkert tycker du?

Klicka här och skrolla ner till ”Synpunkter Torggatan, Storgatan, Drottninggatan” för att lämna dina synpunkter.

Det går också bra att skicka e-post eller lämna in synpunkter brevledes. Märk då e-posten/brevet med ”Torggatan/Storgatan/Drottninggatan”.
Brev: Vara kommun, 534 81 VARA
E-post: vara.kommun@vara.se