Våldsförebyggande arbete i kommunen

Publicerat 18 september, 2018

Medarbetare på socialförvaltningen har under veckan möjlighet att delta i en utbildning om våldsförebyggande arbete.

Många på socialförvaltningen jobbar med människor i utsatta situationer och med utbildningen hoppas man kunna skapa en medvetenhet och öppenhet som leder till att man vågar belysa frågan. Kerstin Nettelblad från organisationen Utväg Skaraborg är en av de som håller i föreläsningen:

– Vi vill att deltagarna ska gå härifrån och fundera kring vad de själva kan göra för att förhindra våld. Att våga fråga en kollega eller klient om det här är deras verklighet. Vi vill förmedla att det inte är någon annans bekymmer, utan vårt gemensamma problem.

Stor vikt läggs vid att våga ställa obekväma frågor. Våld sker ofta i slutna rum och både den utsatta och utövaren tenderar att hemlighålla hur deras situation ser ut, av olika anledningar.

Lena Larsson, chef inom äldreomsorgen i Vara kommun, berättar att utbildningen är ett av många steg i kommunens arbete med att förebygga våld. I framtiden hoppas man kunna avsätta en hel vecka till temat och även bjuda in föreningar från Vara att delta. Hon menar att ju fler stenar man lyfter på och ju mer man öppnar upp, desto mer törs man kommunicera de här frågorna.

På bild från vänster:
Lena Larsson, Vara kommun, Kerstin Nettelblad, Utväg Skaraborg och Lars Andersson, Utväg Skaraborg