Snart står Torsgårdsskolan klar

Publicerat 18 oktober, 2018

Om- och tillbyggnationerna av Torsgårdsskolan i Vara börjar anta sin form. Arbetet är i den slutgiltiga fasen där invändig finish är vad som kvarstår att göra. Den 8-9 november ska byggnaden besiktigas för att stå klar inför skolstart vårterminen 2019.

Bygget har resulterat i en skola för förskoleklass upp till tredje årskurs. Lokalerna hyser tolv klassrum samt grupprum, matsal med tillagningskök, biblioteksdel, personalrum, hängytor och fritidslokaler.

För att skapa en skola ur ett mer hållbart perspektiv har det på delar av taket placerats solceller. Delar av taket är dessutom sedumtak, vilket är ett tak med levande växter som takbeläggning. Sedumtak är på flera sätt miljövänliga, exempelvis då de tar upp och binder föroreningar i luften och isolerar byggnaden året runt vilket ger en jämnare inomhustemperatur.

Entré Torsgårdsskolan

Solceller Torsgårdskolan

Sedumtak Torsgårdsskolan

Matsal Torsgårdsskolan

Klassrum Torsgårdsskolan

Korridor Torsgårdsskolan

Lekplats Torsgårdsskolan