Det nya fullmäktige

Publicerat 16 oktober, 2018

Den 15 oktober sammanträdde nyvalda kommunfullmäktige för första gången. På sammanträdet valdes ledamöter till kommunfullmäktiges presidium, det vill säga ordförande, viceordförande och andra vice ordförande samt valberedning med ordförande och vice ordförande.

Till kommunfullmäktiges ordförande valdes Elof Jonsson (C), vice ordförande Johannes Lundén (M) och andre vice ordförande Bengt Karlsson (S). Till andre vice ordförandeposten fanns två förslag, Bengt Karlsson (S) och Peter Björk (SD), efter votering kunde det konstateras att andre vice ordförandeposten gick till Bengt Karlsson.

Till valberedning valdes nio ledamöter och nio ersättare med Per Gunnarsson (M) som ordförande och Carl-Uno Olsson (S) som vice ordförande. Valberedningens uppdrag är nu att arbeta för att nominera kandidater till övriga nämnder/styrelse. Utgångspunkten i deras arbete blir att platserna fördelas proportionell.

Valen kommer att genomföras på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november.

Partierna har i samverkan delat upp sig i tre block:
Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna med totalt 20 mandat
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med totalt 14 mandat
Sverigedemokraterna och Hela Vara kommuns bästa med 11 mandat.

Moderaterna, Centern och Liberalerna kommer att styra i ett så kallat minoritetsstyre.