Information till boende i Arentorp

Publicerat 1 oktober, 2018

Vi planerar nu att byta vattenledning och avloppsserviser i Högehusliden. Detta kommer att utföras under vecka 40-41. Vi måste gräva av Kedumsvägen när den nya ledningen ska anslutas till huvudledningen. Under denna period kommer förbiledning att ske med orange hänvisningspil via Storegårdsvägen och gamla Skolvägen i Arentorp.

När den nya vattenledningen ansluts till huvudledningen i Kedumsvägen kommer ett större område att bli utan vatten. Detta jobb kommer att utföras under onsdagen den 7 oktober. Dock ska vattenledningen anses som trycksatt under hela tiden då den är avstängd. Vatten kan vara missfärgat under den första dagen efter att jobbet är klart men det är tjänligt att dricka.
Justerings- och beläggningsarbeten kommer att utföras under torsdag och fredag, 8-9 oktober, innan Kedumsvägen åter kan trafikeras på det aktuella området.

Projektledare Roger Immerstrand 0512-310 98
Arbetsledare Kevin Zetterman 0512-319 82