Nominera till miljö- och byggpris

Publicerat 17 oktober, 2018

Känner du till någon som gjort skillnad för miljön eller samhällsbyggandet i Vara kommun? Varje år delar Vara kommun ut ett miljö- och byggpris för att uppmuntra alla som bor och verkar här att värna om miljön och ett hållbart samhällsbyggande.

Den som tilldelas miljö- och byggpriset kan vara ett företag, en förening, en organisation eller en privatperson. Det kommunen belönar är aktiva insatser som syftar till en hållbar utveckling av miljön och samhällsbyggandet. Det går alltså inte att söka priset för något man planerar att göra.

Skicka din nominering senast den 7 november till miljo.bygg@vara.se eller Vara kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 534 81 Vara

Efter detta datum går miljö- och byggnadsnämnden igenom nomineringarna och utser en pristagare. Tänk på att lämna en utförlig beskrivning och motivering till din nominering.