Tråvads fritidshem tilldelas stipendium

Publicerat 12 oktober, 2018

Fritidshemmet Kastanjen i Tråvad tilldelas Pelle Svanslös Våga vara snäll-stipendium för sitt goda arbete med att utveckla barns förståelse för allas lika värde.

Under fredagsförmiddagen har personal från Tråvads fritidshem mottagit stipendiet som delas ut av Sagogränd till minne av Gösta Knutsson. Stipendiet syftar till att lyfta personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. Grunden är en tro på att sunda ideal från barnsben skapar bättre vuxna människor och man lyfter fram Pelle Svanslös kloka värdegrund med fraser som ”Det spelar ingen roll om man har svart eller vit nos, det handlar om hur man är”.

Annika Ivarsson, förskolelärare på Tråvads skola, berättar att de vävt in Pelle Svanslös som en del av värdegrundsarbetet:

– Vår målsättning har varit att skapa ett positivt klimat i barngruppen och lyfta upp och belysa att vi alla är olika men att alla är lika viktiga och betydelsefulla för varandra. Tillsammans har elever och pedagoger gjort en värdefull resa. Framförallt upplever vi att vi har fått fördjupa oss i människans empatiska förmågor både gentemot varandra, vår natur och vår miljö. Barngruppen har stärkts med ökad respekt och mer ansvarstagande. Vi kan säga förlåt, vi kan stå för vad vi har gjort och inte skylla på någon annan. Vi är som Pelle, snälla och omtänksamma.

Juryns lyfter bland annat hur Kastanjen har fördjupat sig i barnens empatiska förmågor, tränat sig på att lyssna på och respektera varandra samt att fatta beslut tillsammans.

Utöver Tråvads fritidshem tilldelas stipendiet även Skansenskolan i Mörbylånga. Stipendiaterna får dela på årets prisbasbelopp 45 500 kr.

På bild: Miriam Holmgren och Josefine Monahan efter prisceremonin.

Länk till pressmeddelande.