Beslut om nya ledamöter i nämnderna

Publicerat 27 november, 2018

Vid kommunfullmäktige den 26 november beslutades om nya ledamöter och ersättare i nämnderna från och med 1 januari 2019.

Gabriela Bosnjakovic (M) valdes till ordförande för kommunstyrelsen, Irene Karlsson (C) till vice ordförande och Fredrik Nelander (S) till andre vice ordförande.

Ordförande i bildningsnämnden: Peter Jonsson (M)
Ordförande i socialnämnden: Ulf Genitz (C)
Ordförande i tekniska nämnden: Erik Lindström (M)
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden: Johannes Lundén (M)

Protokoll från kommunfullmäktige kommer att justeras på torsdag och därefter publiceras på hemsidan.