Prao återinförs i årskurs 8 och 9

Publicerat 23 november, 2018

Med start våren 2019 kommer den obligatoriska praon för årskurs 8 och 9 återinföras. Beslutet togs av regeringen tidigare i år.

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt att underlätta för eleven att få en uppfattning om vad det går att jobba med i framtiden och hur en arbetsplats fungerar. Huvudman för praon är skolorna. Årskurs 8 kommer att ha prao under vårterminen, och årskurs 9 under höstterminen. För kommunens del innebär det att åttondeklassare på Nästegårdsskolan i Kvänum och Alléskolan i Vara kommer att ha prao under vårterminen 2019. Totalt är det ca 180 elever som ska få testa på arbetslivet en vecka vardera under vecka 12, 14 och 15 i vår.

I regeringens beslut om återinförandet av prao läggs stor vikt vid att praon ska ske på ett kvalitativt och jämlikt sätt. För att möjliggöra för eleverna i Vara kommun att få en så bra praoupplevelse som möjligt och för att effektivisera processen gällande matchning mellan utbudet av praoplatser och elevernas önskemål, så kommer Vara kommun att använda sig av en digital prao/praktikplattform som heter Praktikplatsen. Plattformen syftar till att underlätta och göra processen överskådlig för alla inblandade, elever såväl som företagare och lärare.

Vara kommun, som är den största arbetsgivaren i kommunen kommer att erbjuda praoplatser på samma premisser som det privata näringslivet. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att få insyn i så många olika yrken som möjligt och viktigt för oss som arbetsgivare att, liksom för näringslivet, jobba långsiktigt med kompetensförsörjning.

Vill du som arbetsgivare erbjuda praoplats kan du kontakta administratör Jennie Lineruth.

Här kan du läsa mer om prao på Skolverkets hemsida.