Studie- och yrkesvägledning i Vara

Publicerat 27 november, 2018

Är du intresserad av vuxenutbildning men behöver vägledning? Snart kan du få hjälp på plats i Vara.

Från och med den 29/11 kommer arbetsmarknadsenheten (AME) i Vara varje torsdag att förses med ytterligare personal i form av studie- och yrkesvägledare från Campus Västra Skaraborg. Du som är boende i Vara kommun får därmed tillgång till stöd och hjälp på plats.

Av studie- och yrkesvägledaren Bodil Herrmann kan du bland annat få vägledning och information om studier och yrken. Du kan också få rådgivning kring hur du ska uppnå mål men kan också få hjälp med att upprätta en individuell handlingsplan. En studie- och yrkesvägledare kan också hjälpa dig om du har frågor kring hur dina studier ska finansieras.

Bokning för vägledning sker inledningsvis via Eva Klason, Arbetsmarknadskonsulent.