Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen

Publicerat 19 december, 2018

19-01-01 höjs inkomsttaket till 47.490 kronor per månad. Detta innebär att högsta avgift för ett barn 1-3 år blir 1.425 kronor per månad istället för 1.382 kronor. Högsta avgift för ett fritidshemsbarn blir 950 kronor per månad istället för 922 kronor.

Tänk på att lämna ny inkomstuppgift om din inkomst förändrats. Gör det gärna via e-tjänst.

Inkomsttaket för maxtaxa höjs from 19-01-01 enligt Skolverkets beslut och gäller kommuner som har antagit maxtaxan. Den indexregleras i januari varje år.

Mer information om taxorna hittar du här.