Vara Bostäder skriver under klimatinitiativ

Publicerat 19 december, 2018

I veckan beslutade Vara Bostäder att ansluta sig till Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Initiativet kommer från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Heidi Hansen, styrelseordförande Vara Bostäder och Jan-Erik Wallin, VD Vara Bostäder

Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent jämfört med 2007 års nivå.
Klimatförändringarna är ett hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Deltagare i uppropet ska aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner.