Ändrade parkeringsregler i Vara

Publicerat 8 januari, 2019

På grund av den nya gång- och cykelvägen utmed Nya Torget i Vara ändras reglerna för parkering.

Parkeringsförbud gäller nu från Drottninggatan – Kungsgatan, på torgsidan. Det tidigare förbudet på bibliotekssidan upphävs.

Aktuella skyltar som anger parkeringsförbudet finns uppsatta.

parkering

Den röda linjen visar var parkeringsförbudet gäller.