Socialnämnden på uppskattad rundtur

Publicerat 21 februari, 2019

Det är en ny mandatperiod och med det nya ledamöter i kommunens nämnder. Som en del av introduktionen för den nya socialnämnden åkte alla nämndsledamöter, både ordinarie och ersättare, på en rundtur för att se och besöka dess olika verksamheter.

Socialnämndens ordförande Ulf Genitz (C) säger att rundturen var positiv och att det var roligt att alla verkade nöjda.

 Det var god stämning och alla var öppna, vi lärde känna varandra lite bättre. Jag tror att det kommer att bli en bra start för ett bra nämndarbete under mandatperioden.

Vidare berättar Ulf att det var väldigt roligt att se hur stolta våra medarbetare är för sina verksamheter och att det märks att de brinner för och har ett engagemang för sitt jobb. Den bilden bekräftas av socialchef Ylva Morén som berättar att mottagandet av nämndsledamöterna ute i verksamheterna var väldigt positivt.

 De chefer och medarbetare som tog emot tyckte att det var roligt att få visa upp sin verksamhet och intresset och engagemanget från politikerna uppskattades väldigt mycket. Då socialnämndens verksamhetsområde är stort var det inte möjligt att besöka alla verksamheter, vi fick välja ut några som fick representera de olika delarna i förvaltningen. Men vi passerade utanför nästa alla verksamheter.