Ansök om tillfälligt föreningsbidrag

Publicerat 14 mars, 2019

Regeringen har beslutat att ersättning återigen ska betalas ut för att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande unga i asylprocess, som fyller 18 år och fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den kommun där de vistas.

Motsvarande ersättning betalades ut i december 2017 samt i februari 2018. Den nya ersättningen har betalats ut av Migrationsverket i augusti 2018. För Vara kommuns del innebär det 650 263 kronor.

Tillståndssökande enligt det nya regelverket i gymnasielagen inkluderas i målgruppen för det tillfälliga statsbidraget.

Tidigare har Vara kommun hanterat dessa medel genom att inrätta ett föreningsbidrag under kommunstyrelsen som uppgått till samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget och kunnat sökas av ideella organisationer/föreningar för att stödja ungdomarna att hitta alternativa boendelösningar.

Kommunfullmäktige beslutar att behålla bidraget som ett tillfälligt kommunbidrag. Sista ansökningsdag är 2019-03-31.

Ansökan ska innehålla:
– projektbeskrivning
– budget
– genomförandeplan/tidplan
– verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Regler för tillfälligt föreningsbidrag finns att läsa om vad stödet får användas till, hur urvalet görs, hur stödet ska redovisas med mera.

OBS! Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars 2019. Skicka ansökan till:
Vara kommun
Bildningsförvaltningen
534 81 Vara