Kom och delta i vårt broderi

Publicerat 11 mars, 2019

Här behöver en vara två. En person på var sin sida av tyget. Ett samarbete som sker växelvis där nålen skickas mellan mottagare och givare. Hur kommer de två sidorna skilja sig åt? Vad är framsida och vad är baksida? Vi ser alla livet från vårt eget perspektiv och det finns alltid en annan sida av saken.

Utställning med EMMA LINDE och KARIN GUSTAFSSON. 9 – 27 mars 2019. VARA BIBLIOTEK Utställningshallen.
Textilkonst. Linde och Gustavsson arbetar båda med återvunnet material som haft praktisk funktion som syfte. Det omformas till konstverk som berättar sin historia genom färg och form.

Utställningen avslutas med konstkväll onsdag 27 mars kl 19.
Arr: Varabygdens konstförening