Priser och stipendier 2019

Publicerat 15 mars, 2019

Nu är det dags att ansöka om eller nominera till årets kulturstipendier samt att nominera till Årets Kulturpris och till utmärkelsen Årets Nytänkare.

Kulturstipendierna delas ut för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet.

Kulturpriset delas ut som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegripet idrott och friluftsliv).

Årets nytänkare delas ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.

Skicka ansökan/nomineringen till
Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara,
Alternativt till kulturvara@vara.se
Vi behöver dina förslag senast den 31 mars.

Mer information på hittar du här.