Nominera till Folkhälsopriset 2019

Publicerat 25 april, 2019

Vem eller vilka tycker du har arbetat för att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun?

Folkhälsorådet delar årligen ut ett folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar
med att öka hälsan hos invånarna i kommunen.

Den/de:

  • ska skapa en ökad hälsa för mer än en person
  • har en idé som kan spridas vidare
  • ska främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • har en anknytning till Vara kommun

Uppge vem som står bakom ansökan och syftet och målet med insatsen/verksamheten. Ansökan eller förslag på mottagare skall vara folkhälsorådet tillhanda senast den 2 maj. Ledamöterna i
Folkhälsorådet kan även själva nominera kandidater. Priset delas ut av folkhälsorådet den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Nominering skickas via mejl till: folkhalsa@vara.se eller till:
Emma Hevelius, Folkhälsostrateg
Vara kommun
534 81 Vara