Årets stipendier och pristagare

Publicerat 7 juni, 2019

På nationaldagsfirandet i Kvänum uppmärksammades årets stipendiater och pristagare. Årets Varabo blev Ove Branell som fick mottaga priset av kommunalrådet Gabriela Bosnjakovic.

Motiveringen till priset lyder: För sitt kunnande och sin medkänsla. För ett bemötande som alltid präglas av medkänsla och respekt. Årets Varabo har utgjort ett värdefullt stöd för många av dem som mist en nära anhörig och går igenom en svår tid i livet.
Priset Årets Varabo delas ut av Vara kommun och Nya Lidköpings Tidningen.

Kulturstipendium
Vara kommuns kulturstipendium delas ut för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet.

Kulturstipendium inriktning konstnärskap 2019: Anna Arvidsson
Kulturstipendium inriktning idrott/friluftsliv 2019: Frida Gryttborn

Kulturpriset
Kulturpriset delas ut som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet. Pristagare utses av bildningsnämnden i samråd med Sparbanken Skaraborg.
Kulturpristagare 2019: Ingemar Olsson

Årets nytänkare
Årets nytänkare delas ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.
Årets nytänkare 2019: Helås Intresseförening

Folkhälsopriset
Folkhälsorådet i Vara delar årligen ut ett folkhälsopris med avsikt att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.
Folkhälsopriset 2019: Vara Sk Parasport. På bilden Birgitta Tengström, Henrik Spetz och Daniel Tengström

Fair Trade
Fair Trade diplom 2019: Ica Kvantum Vara, Klas Peterson

Vara kommun säger stort grattis till alla vinnare! Vi avslutar med en bild på de fina fanbärarna utanför Lumber och Karle.