Aktivitetspark får utvecklingsstöd av Leader

Publicerat 10 juni, 2019

Onsdagen 29 maj hade Leader Nordvästra Skaraborg möte i Hangelösa bygdegård och fem nya projekt beviljades. Vid denna beslutsomgång visades bredden av den lokala strategin och projekten ska tillsammans skapa utveckling inom turism, gröna näringar, stärka lokalsamhället och skapa mötesplatser för unga.

Larvs aktivitetspark

Branden i klubblokalen sommaren 2018 innebar ett hårt slag för bygden, Föreningen Larvs FK och byborna har nu rest sig och gör Hedensborg starkare. Genom projektet ska föreningen fortsätta att utveckla aktivitetsparken för att göra den tillgänglig året runt. Anläggningens utegym ska kompletteras med ett inomhusgym och på grönområdet skapas sociala ytor med grillmöjligheter samt belysning för mörkare årstider. Allt med fokus på att människan ska trivas och må bra –  både Larvabor och utsocknes hälsas välkomna!

Projektägare: Larvs FK
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 400 000 kr
Kontakt: Ingrid Nordlander ● info@larvsfk.se

Utöver Larvs aktivitetspark ges stöd även till att utveckla en hållbar besöksnäring i Vänersskärgården, hållbar turism i Lugnåsberget, västgötsk calvados samt till projektet Demokratiskolan vid Vuxenskolan Skaraborg. Mer information om projektet hittar du här.