Medborgarenkät om trygghet i Vara kommun

Publicerat 17 juni, 2019

Tillsammans med Polisen vill vi veta mer om våra invånares erfarenheter och synpunkter om den upplevda tryggheten i Vara kommun.

För att hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i kommunen har Polisen i samarbete med Vara kommun tagit fram en medborgarenkät som invånarna uppmanas svara på.

Det är viktigt att vi får reda på invånarnas erfarenheter, synpunkter och upplevelser av trygghet i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker, säger Torbjörn Walthersson, kommunpolis i Vara, Grästorp och Essunga.

Bakgrunden till kommunens och Polisens samarbete med en medborgarenkät är de dialogmöten som tidigare år anordnats i Vara i samband till exempel tätortsvandringar eller andra sammankomster där medborgare mellan 16-90 år har lämnat synpunkter och uttryckt sin oro över hur de upplevt tryggheten i sin kommun. Nytt för året är att alla medborgare, oavsett ålder, har möjlighet att elektroniskt lämna svar och åsikter om hur man önskar att kommun och polis i samverkan ska öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten.

– När vi fått in alla svar från enkäten kommer vi få en överblick och en gemensam lägesbild för att göra rätt insatser med de resurser som finns tillgängliga hos både Polis och kommun. Vi kommer också att använda resultatet för att se över om det finns någon extra insats som kan formuleras som ett medborgarlöfte, säger Torbjörn Walthersson.

SVARA PÅ MEDBORGARENKÄTEN HÄR