Återvinningsstationerna finns kvar när ReturMera upphör

Publicerat 4 juli, 2019

I Vara kommun har tjänsten ReturMera funnits ett antal år utöver möjligheten att sortera sitt återvinningsbara avfall på någon av de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen; Vara, Stora Levene, Vedum, Helås, Tråvad. Det har funnits möjlighet för privathushåll att källsortera sitt avfall och få det hämtat i samband med sophämtningen. Denna tjänst upphör tyvärr på grund av nya krav från FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för att producenternas restprodukter samlas in.

Man slänger skräp på återvinning

Vi på Vara kommun kommer framöver arbeta tillsammans med den entreprenör som idag ansvarar för avfallshanteringen i kommunen för att komma fram till en bra lösning på hur källsorteringsmöjligheterna i framtiden kan bli bättre och smidigare för samtliga.

Tills det att en lösning finns på plats uppmuntrar vi till sortering vid kommunens uppställda återvinningsstationer och återvinningscentralen i Vara. Kom ihåg att det bästa du kan göra för miljön är att reducera ditt avfall, återanvända det som redan finns och i ett sista steg återvinna materialet.

Återvinningscentralen i Vara finns på Turbingatan 14. Här hittar du mer information och öppettider.

Här finns en karta över återvinningscentralen.

Här hittar du kommunens återvinningsstationer.  Välj Vara kommun i rullistan.