Återvinningsstationerna finns kvar när ReturMera upphör

Publicerat 4 juli, 2019

I Vara kommun har tjänsten ReturMera funnits ett antal år utöver möjligheten att sortera sitt återvinningsbara avfall på någon av de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen; Vara, Stora Levene, Vedum, Helås, Tråvad. Det har funnits möjlighet för privathushåll att källsortera sitt avfall och få det hämtat i samband med sophämtningen. Denna tjänst upphör tyvärr på grund av nya krav från FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för att producenternas restprodukter samlas in.

Vi på Vara kommun kommer framöver arbeta tillsammans med den entreprenör som idag ansvarar för avfallshanteringen i kommunen för att komma fram till en bra lösning på hur källsorteringsmöjligheterna i framtiden kan bli bättre och smidigare för samtliga.

Tills det att en lösning finns på plats uppmuntrar vi till sortering vid kommunens uppställda återvinningsstationer och återvinningscentralen i Vara. Kom ihåg att det bästa du kan göra för miljön är att reducera ditt avfall, återanvända det som redan finns och i ett sista steg återvinna materialet.

Återvinningscentralen i Vara finns på Turbingatan 14. Här hittar du mer information och öppettider.

Här finns en karta över återvinningscentralen.

Här hittar du kommunens återvinningsstationer.  Välj Vara kommun i rullistan.