Vara en av få kommuner med arkitekturpolicy

Publicerat 17 juli, 2019

Vara kommun är stolta över att vara en av 29 kommuner i Sverige som har en arkitekturpolicy, enligt Sveriges Arkitekters kartläggning. Vi kallar arkitekturpolicyn för Gestaltningsprogram för Vara kommun, och syftet med dokumentet är att vara ett stöd till invånare, fastighetsägare och näringsidkare i utformningen av miljöer som finns i eller i angränsning till det offentliga rummet. Det är också en utgångspunkt för den kommunala förvaltningen som på olika sätt arbetar med eller i den fysiska miljön.